Bezručova 9, 680 01 Boskovice +420 608 464 341

Agile je postoj (a to především)

Vytvořeno 27.01.19 od Administrator

Přeloženo selským rozumem. Agile je postoj založený na hodnotách agilního manifesta.

 1. Jednotlivci a interakce jsou hodnotnější než procesy a nástroje.
 2. Fungující software (služba atd.) je hodnotnější než vyčerpávající dokumentace.
 3. Spolupráce se zákazníkem je hodnotnější než vyjednávání o smlouvě.
 4. Reagování na změny je hodnotnější než následování / dodržování plánu.

Přístup k implementaci agile je většinou zavedením projektového řízení pomocí časově omezených iterací k zajištění doručení produktu nebo služby. Těmito postupnými dodávkami vzniká produkt od samého začátku projektu, místo toho, abychom se snažili doručit všechno až na samotném konci projektu.


Nezapomeňme se seznámit i s 12 body agilních principů, které pomáhájí k pochopení agilních hodnot. Pojďme si tedy tyto principy shrnout. Na konci každého principu najdete v závorce čísla. Nejedná se o čísla alergenů jako je známe z restaurací, ale doplnil jsem je tam pro rychlejší představu, které agilní hodnoty konkrétní princip podporuje.

 1. Naší nejvyšší prioritou je vyhovět zákazníkovi časným a průběžným dodáváním hodnotného softwaru. (2,3)
 2. Vítáme změny v požadavcích, a to i v pozdějších fázích vývoje. Agilní procesy podporují změny vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti zákazníka. (3,4)
 3. Dodáváme fungující software v intervalech týdnů až měsíců, s preferencí kratší periody. (2)
 4. Lidé z byznysu a vývoje musí spolupracovat denně po celou dobu projektu. (1,3)
 5. Budujeme projekty kolem motivovaných jednotlivců. Vytváříme jim prostředí, podporujeme jejich potřeby a důvěřujeme, že odvedou dobrou práci. (1,3)
 6. Nejúčinnějším a nejefektnějším způsobem sdělování informací vývojovému týmu z vnějšku i uvnitř něj je osobní konverzace. (1)
 7. Hlavním měřítkem pokroku je fungující software. (2)
 8. Agilní procesy podporují udržitelný rozvoj. Sponzoři, vývojáři i uživatelé by měli být schopni udržet stálé tempo trvale. (1,2,3)
 9. Agilitu zvyšuje neustálá pozornost věnovaná technické výjimečnosti a dobrému designu. (2,4)
 10. Jednoduchost, umění maximalizovat množství nevykonané práce, je klíčová. (1,2,4)
 11. Nejlepší architektury, požadavky a návrhy vzejdou ze samo-organizujících se týmů. (1,2,4)
 12. Tým se pravidelně zamýšlí nad tím, jak se stát efektivnějším, a následně koriguje a přizpůsobuje své chování a zvyklosti. (1,4)

Nakonec jsem zvýraznil všechny důležité věci, kterých bychom si měli v těchto 12 principech všimnout, a na které snadno zapomínáme při agilních transformacích a to je to, že agilita primárně souvisí s jednoznačnou orientací na zákazníka (zákazník na prvním místě), komunikaci, důvěru a hlubokou spolupráci mezi všemi, kteří vstupují do procesu.

Z toho jednoznačně vyplývá, že žádný sebedokonalejší proces vám agilní transformaci nezajistí, protože to hlavní na čem záleží je, že lidé jsou v agilním světě na prvním místě a jsou důležitější než všechny procesy a nástroje, které jsme dosud dokázali vymyslet. Procesy a nástroje by nám měly pouze usnadňovat život a ne nám zvyšovat birokracii v naší každodenní snaze uspět.


Nové příspěvky blogu

Definition of Done aneb tým má hotovo
Definition of Done aneb tým má hotovo

17.08.20 od Administrator

Máme už hotovo? Na tuto otázku je těžké...

Scrum Master je nejlepší sekretářka na světě

28.05.20 od Administrator

Často narážím na to, že role Scrum Mastera...

Plánování řízené rychlostí týmu

12.05.20 od Administrator

Co je rychlost týmu? Je to průměrné...

Zobrazit všechny příspěvky blogu →