Bezručova 9, 680 01 Boskovice +420 608 464 341

Sprint Planning

Vytvořeno 26.02.19 od Administrator

Co je sprint planning?

Než odstartujeme sprint a začneme pracovat, je potřeba si naplánovat práci a to uděláme právě na Sprint Planningu. Tento plán je v určeném časovém rámci vytvořen za účasti celého týmu.

Sprint planning pro 2 týdenní iterace trvá většinou 1-2 hod. Role Scrum Mastera na tomto setkání zajišťuje to, že všichni ví, proč na něm jsou a co je cílem tohoto setkání. Souběžně Scrum Master vede tým k dodržení předem určeného časového ramce (timeboxu).

Výsledkem Sprint planningu je znalost, jaké inkrementy chceme doručit ve sprintu a jakým způsobem toho chceme dosáhnout, aby byl cíl dosažen.

Sprint backlog při plánování plníme tak, že si postupně odebíráme z produktového backlogu nejdůležitější položky ke zpracování. Pokud Produktový vlastník dělá svou práci dobře, měly by být položky v produktovém backlogu již setřízeny před samotným plánováním tak, že v případě nepřítomnosti produktového vlastníka na plánování, je schopný vývojový tým plánovaní uskutečnit i bez jeho přítomnosti.

Plánování formálně dělíme na dvě části:

  1. Co (what) - naplnění sprintového backlogu
  2. Jak (how) - rozpad na technické úkoly

K plánování můžeme přistoupit dvěmi základními způsoby a to buď plánováním řízeného velocitou, a nebo plánováním řízeného předpovědí (forrecast).

Co je sprintový cíl?

Sprintový cíl (sprint goal) je stanovený cíl, kterého bychom chtěli ve sprintu dosáhnout. Díky sprintovému cíli jsme schopni celý tým nasměrovat k jeho společnému dosažení. Sprintový cíl by měl vzniknout nejpozději v době plánování. Doporučuji, aby produktový vlastník nad sprintovými cíly přemýšlel alespoň na 2-3 sprinty dopředu. Sprintový cíl dává vývojovému týmu určitou flexibilitu, jak takový cíl naplnit a zvyšuje jeho kreativní schopnosti. Naučit se generovat kvalitní sprintové cíle není úplně jednoduché a je potřeba tuto disciplínu nějakou dobu trénovat.

Tagy: scrum, ceremonie

Nové příspěvky blogu

Definition of Done aneb tým má hotovo
Definition of Done aneb tým má hotovo

17.08.20 od Administrator

Máme už hotovo? Na tuto otázku je těžké...

Scrum Master je nejlepší sekretářka na světě

28.05.20 od Administrator

Často narážím na to, že role Scrum Mastera...

Plánování řízené rychlostí týmu

12.05.20 od Administrator

Co je rychlost týmu? Je to průměrné...

Zobrazit všechny příspěvky blogu →