Bezručova 9, 680 01 Boskovice +420 608 464 341

Sprint Planning

Vytvořeno 26.02.19 od Administrator

Co je sprint planning?

Než odstartujeme sprint a začneme pracovat, je potřeba si naplánovat práci a to uděláme právě na Sprint Planningu. Tento plán je v určeném časovém rámci vytvořen za účasti celého týmu.

Sprint planning pro 2 týdenní iterace trvá většinou 1-2 hod. Role Scrum Mastera na tomto setkání zajišťuje to, že všichni ví, proč na něm jsou a co je cílem tohoto setkání. Souběžně Scrum Master vede tým k dodržení předem určeného časového ramce (timeboxu).

Výsledkem Sprint planningu je znalost, jaké inkrementy chceme doručit ve sprintu a jakým způsobem toho chceme dosáhnout, aby byl cíl dosažen.

Sprint backlog při plánování plníme tak, že si postupně odebíráme z produktového backlogu nejdůležitější položky ke zpracování. Pokud Produktový vlastník dělá svou práci dobře, měly by být položky v produktovém backlogu již setřízeny před samotným plánováním tak, že v případě nepřítomnosti produktového vlastníka na plánování, je schopný vývojový tým plánovaní uskutečnit i bez jeho přítomnosti.

Plánování formálně dělíme na dvě části:

  1. Co (what) - naplnění sprintového backlogu
  2. Jak (how) - rozpad na technické úkoly

K plánování můžeme přistoupit dvěmi základními způsoby a to buď plánováním řízeného velocitou, a nebo plánováním řízeného předpovědí (forrecast).

Co je sprintový cíl?

Sprintový cíl (sprint goal) je stanovený cíl, kterého bychom chtěli ve sprintu dosáhnout. Díky sprintovému cíli jsme schopni celý tým nasměrovat k jeho společnému dosažení. Sprintový cíl by měl vzniknout nejpozději v době plánování. Doporučuji, aby produktový vlastník nad sprintovými cíly přemýšlel alespoň na 2-3 sprinty dopředu. Sprintový cíl dává vývojovému týmu určitou flexibilitu, jak takový cíl naplnit a zvyšuje jeho kreativní schopnosti. Naučit se generovat kvalitní sprintové cíle není úplně jednoduché a je potřeba tuto disciplínu nějakou dobu trénovat.

Tagy: scrum, ceremonie

Nové příspěvky blogu

Plánování řízené rychlostí týmu

12.05.20 od Administrator

Co je rychlost týmu? Je to průměrné...

Plánování řízené kapacitou

28.04.20 od Administrator

Jaké role potřebujeme v rámci schůzky...

Agilní kouč je role módního trendu?

10.04.20 od Administrator

Definice role Ultimátní cíl Agilního kouče...

Zobrazit všechny příspěvky blogu →