Bezručova 9, 680 01 Boskovice +420 608 464 341

Samostatně se organizující tým (self-organized team)

Vytvořeno 29.05.19 od Administrator

Agilní tým by měl být ... 

Samoorganizující

Základní principy

 • má vizi budoucího rozvoje týmu
 • má jasno, na jakých hodnotách a principech tým funguje (ideálně je to sepsané a odsouhlasené týmem)
 • neustále se zamýšlí nad tím, jak posouvat fungování týmu, procesů uvnitř týmu (např. formou retrospektiv), v dalších fázích i vně týmu
 • nečeká na rozhodnutí manažerů - dokáže se rozhodnout sám s vysokou mírou discíplíny, protože přihlíží i na dopady, které mohou taková rozhodnutí mít i na další oblasti
 • je odvážný při prosazování změn vedoucích k pozitivním dopadům na tým/společnost bez ohledu na to, jak moc těžké to bude
 • každý člen týmu má vnitřní závazek, který podporuje úspěšnost týmu (např. individuální prospěch neupřednostňuje před zájmy týmu, pokud by to bylo v neprospěch týmu)
 • aktivně odstraňuje limity, které snižují jeho akceschopnost
 • aktivně prosazuje odstraňování technického dluhu a zastarávání řešení pod jeho správou
 • buduje kolektivní vlastnictví produktu/služby
 • kdokoliv v týmu dokáže převzít na sebe leadership (tým aktivně odstraňuje sila, klíčové osoby atd.)
 • každý člen týmu považuje selhání někoho jiného v týmu za selhání celého týmu, a proto pomáhá proaktivně, aby k takovým situacím nedocházelo
 • každý v týmu dokáže opustit svou aktuální činnost, aby pomohl jinému členu týmu, který se dostal do nesnází, v dosažení důležitějšího cíle
 • nebojí se chybovat (fail fast, quick learn)

Benefity/přínos

 • Zvýšená produktivita z dlouhodobého hlediska
 • Neustálé zlepšování týmu (konkurence nespí)
 • vysoká flexibilita organizace práce

Spolupracující

Základní principy

 • buduje zastupitelnost uvnitř týmu a hledá způsob, jak se stat cross-functional týmem
 • členové týmu jsou otevřeni budování T-shape dovedností, aby se zajistila vyšší flexibilita týmu při řešení potřeb zákazníka
 • členové týmu velmi dobře znají svého zákazníka skrze úzkou spolupráci s ním (znají a rozumí jeho potřebám a dokáží navrhovat kvalitní řešení pro něj)
 • buduje si informační radiátor, skrze který má tým přehled o týmových aktivitách a dopadech těchto aktivit na doručování hodnoty pro zákazníka

Benefity/přínos

 • zvýšení flexibility organizace práce
 • zvýšení celkového výkonu a produktivity týmu
 • zmírňování dopadu slabých stránek jednotlivců v týmu
 • redukuje nezdravé soutěžení
 • pomáhá snadněji dosahovat cílů společnosti

Sebevzdělávající

Základní principy

 • rozumí agilním hodnotám a principům a dokáže je aplikovat do běžného fungování týmu
 • rozvoj je pro tým důležitým faktorem určujícím kam tým směruje z budoucího hlediska
 • členové týmu si navzájem sdílejí svoje know-how skrze mentorink, trénink, koučink apod.
 • dělá experimenty, ze kterých se rychle učí nové věci (následuje princip fail fast, quick learn)
 • experiementuje s novými přístupy např. párové nebo mob programování/testovaní atd., continuous integratinon, continuous testing, continuous delivery, continuous deployment atd.
 • členové týmu se vzájemně mentorují a sdílejí své znalosti

Benefity/přínos

 • Možnost se neustále učit novým věcem (osobní seberealizace)
 • Široké portfolio znalostí umožňující navrhovat kvalitní návrhy a architektura
 • Znalost aktuálních trendů v oblasti vývoje produktu/služby

Autonomní

Zakladni principy

 • tým ví, proč tu je, jaký je jeho účel a jakým způsobem má pracovat
 • má minimum závislostí vně týmu a neustále pracuje na jejich odstraňování
 • má dostatek dovedností k tomu, aby se mohl samostatně rozhodovat, jakým způsobem je schopen vyřešit potřebu zákazníka

Benefity/přínosy

 • Možnost se rozhodovat o možných řešeních bez významných závislostí omezující tato rozhodnutí
 • Navržená kvalitní řešení přináší hlubokou důvěru od zákazníka
 • Nepotřebuje manažera k strategickým rozhodnutím

Orientovaný na zákazníka

Základní principy

 • má a rozumí produktové vizi
 • má a rozumí strategii, která podporuje produktovou vizi
 • produkt vytvářený týmem má vysokou kvalitu a zákazník je s ním maximálně spokojený
 • aktivně pracuje na zkracování času dodání (Lead Time)
 • navrhuje inovace, změny v architektuře, či designu podporující byznys zákazníka
 • transparentní - zákazník v jakémkoli čase zná progres vyřešení jeho potřeb
 • produkt nebo služba, o kterou se stará má vysokou kvalitu

Benefity/přínosy

 • Zaměření se na důležitou hodnotu pro zákazníka/byznys – vyšší spokojenost s výstupem (customer centric přístup)
 • Zvyšující se důvěra zákazníka/byznysu (máme větší možnosti, jak věci dělat)

Nové příspěvky blogu

Definition of Done aneb tým má hotovo
Definition of Done aneb tým má hotovo

17.08.20 od Administrator

Máme už hotovo? Na tuto otázku je těžké...

Scrum Master je nejlepší sekretářka na světě

28.05.20 od Administrator

Často narážím na to, že role Scrum Mastera...

Plánování řízené rychlostí týmu

12.05.20 od Administrator

Co je rychlost týmu? Je to průměrné...

Zobrazit všechny příspěvky blogu →