Bezručova 9, 680 01 Boskovice +420 608 464 341

Kdo je Product Owner

Vytvořeno 23.08.19 od Administrator

V jakých oblastech by především Product Owner měl působit...

Vize

 • Spravuje požadavky zúčastněných stran (stakeholders)
 • Zastupuje uživatele produktu / služby
 • Komunikuje svou vizi rozvoje produktu / služby týmu a zúčastněným stranám
 • Definuje cíl (čeho chceme dosáhnout) v rámci jednotlivých iterací (sprintů)
 • Zajišťuje, že produktový backlog je viditelný, transparentní a srozumitelný všem a je zřejmé na čem bude tým dále pracovat
 • Neparticipuje na technickém řešení a nechává toto plně v kompetenci týmu
 • Vytváří a komunikuje roadmapu rozvoje produktu / služby

Obsah

 • Vlastní a neustále udržuje produktový backlog
 • Zajišťuje, že tým rozumí položkám v produktovém backlogu do potřebné úrovně
 • Dělá klíčová rozhodnutí a skrze backlog prioritizuje práci týmu
 • Definuje akceptační kritéria pro jednotlivé položky backlogu (primárně pro User Story)
 • Pracuje se zúčastněnými stranami, aby znal jejich potřeby a dokázal navrhovat vylepšení v souladu s vizí produktu / služby
 • Zajišťuje, že zúčastněné strany skrze tým dostávají maximum hodnoty
 • Zaměřuje se na zvyšování doručené hodnoty (přínos), místo na zvyšování velocity (výsledky)
 • Zabývá se návratností investice

Vydávání (release management)

 • Stanovuje cíle vydávacího plánu
 • Udržuje rozsah každého vydávání
 • Schvaluje co a kdy se bude vydávat
 • Komunikuje nové funkce a změny zúčastněným stranám

Facilitace

 • Účastní se Daily schůzky, aby naslouchal
 • Poskytuje pokyny a zpřesňuje nejasnosti v rámci byznysové oblasti
 • Zajišťuje, že produktový backlog je udržovaný a aktuální
 • Poskytuje znalosti o vyvíjeném systému z pohledu byznysu (např. byznys flow)
 • Zajišťuje komunikaci mezi zúčastněnými stranami a týmem

Zlepšování

 • Podporuje metody neustálého zlepšování
 • Neustále se samovzdělává v agilních přístupech a řízení vývoje produktů / služeb
 • Koučuje a mentoruje zúčastněné strany
 • Yokoten (sdílení vylepšených procesů napříč společností)
 • Podporuje standardizované opakující se procesy
 • Pozoruje, naslouchá, vyhodnocuje a poskytuje zpětnou vazbu
 • Vyhodnocuje pokrok ve vývoji produktu / služby po každé iteraci
 • Zabývá se průzkumem trhu a vyhodnocuje aktuální trendy na trhu

Ochrana

 • Chrání tým před uživateli, zúčastněnými stranami a různými požadavky přicházejícími z venku
 • Chrání tým před vlivem byznysu, který má dopad na rozsah prací a doručení v požadované kvalitě

Nové příspěvky blogu

Definition of Done aneb tým má hotovo
Definition of Done aneb tým má hotovo

17.08.20 od Administrator

Máme už hotovo? Na tuto otázku je těžké...

Scrum Master je nejlepší sekretářka na světě

28.05.20 od Administrator

Často narážím na to, že role Scrum Mastera...

Plánování řízené rychlostí týmu

12.05.20 od Administrator

Co je rychlost týmu? Je to průměrné...

Zobrazit všechny příspěvky blogu →