Management

Jak měřit a vizualizovat, v jakém stavu je náš tým

Posted on

Mnoho společností experimentuje se způsoby, jak měřit a vizualizovat pokrok v týmu (KPI, ROVs, NPS, OKR atd.). Hledají oblasti, kde by se mohly týmy zlepšit. Následují přesvědčení, že co nemůžu měřit, to se nemůže zlepšit a že bez jasně nastaveného systému v otázkách organizačního vedení a jasných pravidel bychom hráli jen hru doměnek. Mnoho tradičních […]