Bezručova 9, 680 01 Boskovice +420 608 464 341

Agilního myšlení dosáhneme přijetím sady postojů i mimo vývoj software

Vytvořeno 27.01.19 od Administrator

Při vývoji software se často využívají konkrétní frameworky (jako Scrum, SoS, Nexus, LeSS, SAFe apod.), které umožňují iterativním vývojem doručovat hodnotu zákazníkovi. Do obecnější byznysové oblasti je možné přenést takový framework (mimo oblast vývoje softwaru) za předpokladu, že se budeme spoléhat na sadu postojů, které by měly být napříč agilní společnosti naprosto běžnou záležitostí.

Respekt
Je nutné týmovou praci začít stavět na respektu k ostatním spoluhráčům (kolegům). Respektování ostatních, jak v rámci celé organizace na jakékoliv úrovni, tak zákazníka a produktu jako takového, je klíčem k vytváření vhodného pracovního prostředí.

Spolupráce
Nikdo není schopen udržet veškeré důležité informace v hlavě s přibývající složitostí systémů a z toho vyplývající zvyšující se složitosti problémů, a proto je klíčové, aby lidé napříč organizace spolupracovali na řešení těchto věcí společně.

Neustálé zlepšování
Žádný proces nemůže být vytesán do kamene, a proto je vždy prostor pro jeho zlepšení.

Neustálé učení
Je nutné dovolit lidem, aby mohli neustále zkoušet něco nového a ano, bez pochyby jim dovolit udělat chybu. Dávejme zaměstnancům možnost se učit a zlepšovat se. Měli bychom jednotlivce podporovat, aby na sebe brali rizika a zvyšovali znalost týmu, či skupiny lidí.

Hrdé vlastnictví
Dokonce ani v případě, že nikdo nevlastní jediný kus prace (je sdílená), tak hrdost na to, co je dodáváno, zvyšuje touhu dodat kvalitní práci.

Zaměření na doručování hodnoty
Hlavní devizou agility je přinést zákazníkovi hodnotu. Tým by měl být schopen se soustředit na to, co má v té době nejvyšší hodnotu a poskytovat ji s vědomím, že ostatní v organizaci jsou zde proto, aby pomohli odstranit jakékoliv překážky bránící takovou hodnotu doručit.

Schopnost přizpůsobit se změně
Pokud zákazník zavolá dvě hodiny po schůzce a chce změny, jsme ochotni takovou změnu přijmout. Jakýkoliv proces vstupující do této změny by neměl být překážkou změny jako takové.


Nové příspěvky blogu

Definition of Done aneb tým má hotovo
Definition of Done aneb tým má hotovo

17.08.20 od Administrator

Máme už hotovo? Na tuto otázku je těžké...

Scrum Master je nejlepší sekretářka na světě

28.05.20 od Administrator

Často narážím na to, že role Scrum Mastera...

Plánování řízené rychlostí týmu

12.05.20 od Administrator

Co je rychlost týmu? Je to průměrné...

Zobrazit všechny příspěvky blogu →