ManagementScrum

Kdo je Product Owner

V jakých oblastech by především Product Owner měl působit…

Vize

 • Spravuje požadavky zúčastněných stran (stakeholders)
 • Zastupuje uživatele produktu / služby
 • Komunikuje svou vizi rozvoje produktu / služby týmu a zúčastněným stranám
 • Definuje cíl (čeho chceme dosáhnout) v rámci jednotlivých iterací (sprintů)
 • Zajišťuje, že produktový backlog je viditelný, transparentní a srozumitelný všem a je zřejmé na čem bude tým dále pracovat
 • Neparticipuje na technickém řešení a nechává toto plně v kompetenci týmu
 • Vytváří a komunikuje roadmapu rozvoje produktu / služby

Obsah

 • Vlastní a neustále udržuje produktový backlog
 • Zajišťuje, že tým rozumí položkám v produktovém backlogu do potřebné úrovně
 • Dělá klíčová rozhodnutí a skrze backlog prioritizuje práci týmu
 • Definuje akceptační kritéria pro jednotlivé položky backlogu (primárně pro User Story)
 • Pracuje se zúčastněnými stranami, aby znal jejich potřeby a dokázal navrhovat vylepšení v souladu s vizí produktu / služby
 • Zajišťuje, že zúčastněné strany skrze tým dostávají maximum hodnoty
 • Zaměřuje se na zvyšování doručené hodnoty (přínos), místo na zvyšování velocity (výsledky)
 • Zabývá se návratností investice

Vydávání (release management)

 • Stanovuje cíle vydávacího plánu
 • Udržuje rozsah každého vydávání
 • Schvaluje co a kdy se bude vydávat
 • Komunikuje nové funkce a změny zúčastněným stranám

Facilitace

 • Účastní se Daily schůzky, aby naslouchal
 • Poskytuje pokyny a zpřesňuje nejasnosti v rámci byznysové oblasti
 • Zajišťuje, že produktový backlog je udržovaný a aktuální
 • Poskytuje znalosti o vyvíjeném systému z pohledu byznysu (např. byznys flow)
 • Zajišťuje komunikaci mezi zúčastněnými stranami a týmem

Zlepšování

 • Podporuje metody neustálého zlepšování
 • Neustále se samovzdělává v agilních přístupech a řízení vývoje produktů / služeb
 • Koučuje a mentoruje zúčastněné strany
 • Yokoten (sdílení vylepšených procesů napříč společností)
 • Podporuje standardizované opakující se procesy
 • Pozoruje, naslouchá, vyhodnocuje a poskytuje zpětnou vazbu
 • Vyhodnocuje pokrok ve vývoji produktu / služby po každé iteraci
 • Zabývá se průzkumem trhu a vyhodnocuje aktuální trendy na trhu

Ochrana

 • Chrání tým před uživateli, zúčastněnými stranami a různými požadavky přicházejícími z venku
 • Chrání tým před vlivem byznysu, který má dopad na rozsah prací a doručení v požadované kvalitě
Sdílejte s přáteli

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *