Blog

6 základních pilířů úspěšné agilní transformace

1. Pozitivní postoj Vždy jsou nějaké výzvy v rámci projektů. Jsme jen lidé a děláme chyby a ne vždy všechno jde dobře. Co je nicméně nejdůležitější, jak se členové týmu vypořádávají s těmito situacemi. Jakmile jsou problémy...

Agile Performance Management

Tradiční performance management (PM) je zaměřený na jednotlivce a jeho výkon. Z tohoto pohledu se manažer spíše zaměřuje na slabé stránky jednotlivce místo toho, aby se zaměřoval na jeho silné stránky, vytěžoval z nich maximum a podporoval...

Kdo je Product Owner

V jakých oblastech by především Product Owner měl působit... Vize Spravuje požadavky zúčastněných stran (stakeholders)Zastupuje uživatele produktu / službyKomunikuje svou vizi rozvoje produktu / služby týmu a zúčastněným stranámDefinuje cíl (čeho chceme dosáhnout) v rámci jednotlivých iterací (sprintů)Zajišťuje,...

Samostatně se organizující tým (self-organized team)

Agilní tým by měl být ...  Samoorganizující Základní principy má vizi budoucího rozvoje týmumá jasno, na jakých hodnotách a principech tým funguje (ideálně je to sepsané a odsouhlasené týmem)neustále se zamýšlí nad tím, jak posouvat fungování týmu,...

Co je to OKR?

Objectives and Key Results (OKR) je populární manažerská strategie, jak nastavit cíle v rámci organizace. Účelem OKR je propojení společnosti, týmu a osobního cíle jednotlivce, abychom dokázali měřit výsledky, zatímco všichni členové týmu a lídři spolupracují sjednoceným...

Sprint Planning

Co je sprint planning? Než odstartujeme sprint a začneme pracovat, je potřeba si naplánovat práci a to uděláme právě na Sprint Planningu. Tento plán je v určeném časovém rámci vytvořen za účasti celého týmu. Sprint planning pro 2...

Co je Sprint?

Agilní přístup k vývoji je založen na iterativním doručování produktových inkrementů a ve Scrumu nazýváme takovou iteraci jako SPRINT. Sprint je krátký časový úsek (1-4 týdny), ve kterém se snažíme dodat potenciálně doručitelný produktový inkrement viz. obrázek...

Scrum a zase ty hodnoty

Při adaptaci Scrumu je potřeba dbát na hodnoty, na kterých celý proces staví. Tyto hodnoty jsou navigačním majákem při jeho adaptaci v rámci týmu a je dobré na nich stavět, aby fungování týmu jako celku dávalo vyšší...

Co je SCRUM?

Co je Scrum? Scrum je framework, ne metodologie tak jak často je nevhodně Scrum označován, protože nepopisuje jak máme věci dělat, ale jak si máme práci organizovat. Pomáhá týmům pracovat společně. Slovo Scrum nebylo vybráno zcela náhodně,...

Agile je mrtvý, ať žije král!

Není pochyb, že čím dál více slyšíme o agile. No jo, ale co vlastně ta agilita znamená a jak se ji máme naučit? To je to, oč tu aktuálně běží. Pojďme se podívat na několi bodů, na...
1 2 3
Sdílejte s přáteli