AgileManagementScrum

Plánování řízené rychlostí týmu

Co je rychlost týmu?

Je to průměrné množství odbavené práce týmu v iteraci (sprintu). Tuto hodnotu můžeme meřit např. ve velikosti odbavovaných položek (story pointy) nebo množstvím odbavených položek s tím, že není nutné u těchto položek odhadovat jejich velikost, protože jsou průměrně stejně velké.

Základní očekávání

Plánování řízené rychlostí týmu je založeno na předpokladu, že množství práce, které tým odbaví v následující iteraci bude velmi podobné iteraci předchozí.

Dalšími předpoklady, které je potřeba mít naplněny jsou, že velikost týmu je konstantní a tým pracuje na podobných věcech od iterace po iteraci, je zachována délka iterace, pokud je dvou týdenní, tak další jsou stále stejně dlouhé atp.

Každý z výše uvedených předpokladů je platný a každé jeho porušení je velmi snadné identifikovat. Příkladem může být to, že do sprintu zasahuje státní svátek a tím pádem máme místo 10 pracovních dnů hned jen 9. Většinu změn tohoto typu dokáže tým identifikovat předem.

Jak postupovat při plánování

1. Známe průměrnou rychlost týmu

Průměrnou rychlost týmu je vhodné měřit za posledních cca 3-6 sprintů, přestože některé týmy se dívají pouze na jejich rychlost z poslední iterace, protože mají pocit, že je to nejlepším ukazatelem, čeho může být dosaženo v přístí iteraci.

Způsob, jakým vyjádřime rychlost týmu, si zvolme v kontextu týmu, kterému pomáháme. Přesto se raději z pohledu na rychlost týmu dívejme spíše zpět po delší dobu, protože tím zohledníme sezónní výkyvy v rychlosti týmu. Pohled do minulosti však nepřehánějme, protože určitě data z dob Jana Husa nebudou relevantní.

2. Vybereme nevyřízené položky z produktového backlogu

Jakmile známe rychlost týmu, můžeme bezproblémů vybrat nejdůležitější položky z produktového backlogu, které zaplánujeme do backlogu následující iterace do výše rychlosti týmu.

V tomto okamžiku už máme naplánováno. Tento typ plánování netrvá v řádu hodin, ale jen v řádu sekund (několik minut).

Výše uvedené kroky jsou ty nejdůležitější, které nám zaručí, abychom měli naplánováno. Dále můžeme pokračovat dalším krokem.

3. Identifikujeme jednotlivé úlohy a ověříme, že množství naplánované práce je reálné doručit (nepovinné)

Týmy, které plánují touto formou si většinou uvědomují, že tato rychlá forma plánování nemusí být zcela dostatečná, a proto přistoupí k dalšímu kroku. Tímto krokem se snažíme identifikovat úlohy, které je nutné vyřídit, abychom úspěšně doručili hodnotu pro zákazníka na konci iterace.

Projdeme jednotlivé naplánované položky a vytvoříme seznam klíčových kroků, které bude nutné vykonat. Tím půjdeme více do hloubky a zvýšime pravděpodobnost toho, že jsme nezapomněli na něco důležitého v rámci plánování. Na základě tohoto rozboru jednolivých položek ověříme, že náš plán pro další iteraci nepřesahuje možnosti týmu.

Pokud tým zjistí, že je přeplánovaný nebo podplánovaný, tak na to zareaguje přidáním nebo odebráním plánovaných pložek.

A můžeme pokračovat dalším krokem, pokud pro nás bude mít stále přidanou hodnotu.

4. Uděláme odhad vygenerovaných úloh (nepovinné)

Jakmile máme vygenerovaný seznam úloh, které nás čekají v další iteraci, tak jim můžeme stanovit jejich velikost. Tyto úlohy si může tým odahdovat v hodinách a po sečtení těchto hodin si může udělat poslední ověření, že skrze vygenerované úlohy je reálné doručit hodnotu pro zákazníka včas a v požadované kvalitě.

Sdílejte s přáteli

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *