Potřebujeme ve Scrumu manažera?

Scrum framework definuje 3 základní role: produktového vlastníka (product owner), scrum mastera a vývojový tým (development team).

Průvodce Scrumem (scrum guide) se lehce zmiňuje o lidech vstupujících do procesu (stakeholdeři), ale není zde zmínka o manažerech, vedoucích pracovnících a liniových lídrech. To způsobuje tření mezi členy týmu a manažery, protože role manažerů není v tomto pojetí jasná. Scrum dogmatici pak vyznávají jedinou pravdu, která říká, že by ve Scrumu neměli existovat manažeři. Tito manažeři ve finále vidí to, že členové Scrum týmu nemají u srdce byznysové potřeby a zaměřují se pouze na produkt, jeho dodávku a zcela ignorují důležité obchodní aktivity.

Kde jsou ve Scrumu manažeři a jsou vlastně potřeba?

Samozřejmě, že potřebujeme manažery! Potřebujeme vedení ve formě silných vůdců, kteří na sebe umí převzít zodpovědnost. Pamatujme na to, že Scrum je jen framework (prázdná schránka) se silným zaměřením na řízení vývoje komplexních produktů. Není to framework na vytváření byznysových modelů, a proto v něm nejsou zahrnuty řídící role. Scrum framework záměrně tuto oblast vypustil, aby umožnil organizaci vytvořit si takovou strukturu, která ji bude plně vyhovovat. Vedoucí pracovníci jsou k tomu, aby pomáhali definovat, jak má byznys fungovat a jaká má být jeho struktura. Zjednodušeně můžeme říci, že se zabývají vytvářením strategií. Scrum framework se tedy problematikou vně scrum týmu vůbec nezabývá.

Scrum je nicméně velmi závislý na organizaci managementu k vytváření prostředí, které rozvíjí manažery ke kritické zodpovědnosti vůči agilu a scrumu.

Lídři v rámci své zodpovědnosti dělají následující:

  • nastavují silnou vizi a poslání toho, proč je pro organizaci agilita důležitá
  • odstraňují překážky spojené s byznysem, které brání týmu pracovat optimálně
  • definují kulturu a psychologické bezpečí organizace
  • vytváří opakovanou hodnotnou zpětnou vazbu, která organizaci umožňuje se orientovat v oblasti komplexity produktového vývoje
  • pomáhá organizaci vidět disciplínu a kontrolu, která je potřebná pro agilitu
  • spravuje operační a logistické potřeby týmu
  • aktivně řídí cestu k neustálému zlepšování, sebe zlepšování, přizpůsobivosti a zpětné vazbě
  • pomáhá týmu být úspěšný
  • a mnoho dalších aktivit přímo, či nepřímo spjatých s týmem

Je velmi důležité, abychom začali jako agilní komunita spolupracovat s byznysovými lídry a pomáhali jim uspět. Bez nich se staneme jen agilními zombí (falešný agile) – agile jako buzzword. Je potřeba přestat kopat do managementu a začít s ním spolupracovat. Je to přece o úspěchu celé organizace a tito lídři v ní hrají důležitou roli bez ohledu na to, že Scrum tuto roli nebere na vědomí.

Sdílejte s přáteli

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *