ManagementScrum

Scrum Master je nejdražší sekretářka na světě

Často narážím na to, že role Scrum Mastera (článek vhodný i pro roli Agilního kouče) je uchopena naprosto nepochopitelným způsobem a ještě je to ve firmě prezentováno jako vzor toho nejlepšího, co může mít. Podívejme se na to, co skutečně role Scrum Mastera NENÍ, abychom rozptýlili veškeré snahy tuto roli posadit do konrolní, či asistentské pozice.

Chová se jako projektový manažer

Scrum Master by měl sledovat, jak funguje jeho tým, nicméně by se neměla tato činnost zaměňovat s rolí projektové manažera. Může se aktivně zapojovat do každodenních daily (standup) a retrospektiv, avšak primárně jako facilitátor těchto schůzek. Jeho rolí je i to, že vede tým, aby na konci každého sprintu byl doručen potenciálně vydatelný produktový přírustek.

Ačkoliv SM vede tým různými způsoby, tak by se nikdy neměl stavět do role manažera týmu, který kontroluje, jakým způsobem tým funguje a nařizuje, jak to mají dělat. Nepřiděluje úkoly a neurčuje, kdo má co dělat. Nechává tým dělat chyby a pomáhá jim na základě těchto chyb se zlepšit. Vede tým k samostatné organizaci.

Měl by brát názory jednotlivců v týmu a pracovat s nimi. Jeho názor by neměl dominovat nad ostatními. Měl by pomáhat zvyšovat potenciál jednolivých lidí v týmu tím, že jim poskytuje zpětnou vazbu, aby mohli zlepšovat svůj potenciál.

Kontroluje příliš často

Pokud bude Scrum Master příliš často kontrolovat členy týmu, může se jevit jako špatný vůdce. Tím si může lidi kolem sebe rozhněvat a povede to k narušení mezilidských vztahů.

Příliš častá kontrola může v lidech vyvolávat pocit nedůvěry a tím se snižuje i důvěra a respekt v roli Scrum Mastera. Měl by využívat možnosti, které popisuje příručka ke Scrumu (Scrum Guide) a učit se, jak z těchto možností vytěžit pro tým co nejvíce.

Pokud bude Scrum Master důvěřovat svému týmu a přistoupí k nim jako ke svým partnerům, nikoliv jako ke svým spolupracovníkům, bude z toho velmi těžit. Tímto přístupem poskytne lidem dostatek prostoru k tomu, aby se mohli seberealizovat a dělat to nejlepší, co umí. Místo kontrolní činnosti by měl Scrum Master vést své lidi k přijetí zodpovědnosti za práci, kterou jednotlivci vykonávají.

Samostatné rozhodování

Scrum Master by měl sbírat názory všech členů týmu a nerozhodovat samostatně sám za sebe. Tento přístup vede k tomu, že tým je rozčarovaný a vůbec netuší, jakým způsobem mají na toto rozhodnutí reagovat a co takové rozhodnutí způsobí. Dopad na tým v takovém případě může mít negativní vliv na jeho fungování.

Tým by měl fungovat tak, že zahrne všechny nápady a zpětnou vazbu do svých rozhodnutí, aby zvýšil jejich kvalitu. Zodpovědností Scrum Mastera je podporovat schopnost týmu, aby tímto způsobem fungoval. Je potřeba si uvědomit, že na každém názoru záleží a může mít zásadní vliv na konečném rozhodnutí. Pokud nedáme šanci každému členu týmu se k danému tématu vyjádřít, tak se můžeme ochudit o přínosný názor.

Přílišná složitost nebo jednoduchost

Začněme s malými věcmi, přemýšlejme nad nimi ve velkém a miřme na vysoké cíle. To je podstatou Scrumu, protože tak jak iterativně přistupujeme k vývoji produktu skrze sprinty, tak můžeme stejný princip aplikovat i na rozvoj týmu. Začneme s jednoduchými přístupy k jednotlivým činnostem a pak je postupně vylepšujeme k jejich dokonalosti, aniž bychom nezapomněli je udržet jednoduché.

I když Scrum sám o sobě je velmi jednoduchý framework, není možné, aby Scrum Master dovolil, aby se věci příliš zjednodušovali. U složitých věcí naopak budeme přistupovat k vytvoření jednoznačných postupů, abychom je zvládli s lehkostí. Pokud se stane, že tento postup přestane dávat smysl, či pozbyde platnosti, tak jej upravíme nebo zrušíme.

Být kontaktním bodem pro tým (Single Point of Contact – SPoC)

Stává se poměrně často, že role Scrum Mastera je zneužita jako osoba, která je využita jako jediná kontaktní osoba týmu. Tento přístup má velmi negativní dopad na kvalitu komunikace mezi týmem a jeho okolím. Nikdo by neměl mít snahu z role Scrum Mastera vytvářet tiskového mluvčího týmu.

Scrum Master by měl pomáhat s adaptací procesu, nikoliv s jeho řízením. Neměl by se stát nosičem vody mezi jednolivými lidmi. Měl by naopak lidi propojovat tím, že jim pomáhá se k sobě přibližovat a ne mezi nimi budovat demilitarizovanou zónu.

Kontroluje doručování (Delivery management)

Ve větších firmách, kde nefunguje doručování produktových změn, dospívají k závěru, že je potřeba, aby Scrum Master dělal i tzv. Delivery managera, protože je přece Scrum Master zodpovědný za doručování týmu, že? Tato nefunkčnost vychází z toho, že je nedostatek odpovědnosti ze strany development týmu a vlastníka produktu převzít tuto oblast, která je nedílnou součástí vývoje produktu (software).

To, že společnost má potřebu dohlížitele na doručování je způsobeno nedostatkem komunikace mezi týmy, které spolu doručují změnu v produktu, protože v rámci doručované hodnoty dochází k závislosti mezi těmito týmy. Nejjednodušší formou, jak toto pořešit je vytvoření role Delivery managera, nicméně se jedná jen o krátkodobé řešení, které časem vede k impotenci vývojového týmu v oblasti doručování produktových změn. V tomto případě je zodpovědností Scrum Mastera vést tým k vyšší zodpovědnosti za doručování produktu a zlepšování procesů, které vedou k jeho automatizaci, nikoliv za jeho řízení.

Sekretářka týmu

A nakonec to „nejzábavnější“. Zřejmě nejčastější nepochopení role Scrum Mastera. Často je tento přístup vyžadován ne jen samotnými týmy, ale i managementem společnosti.

Scrum Master není zapisovatel na schůzkách, ani organizátor schůzek v kalendáři, či posouvač lístečků na sprintové tabuli. Ten, kdo potřebuje zápis ze schůzky, nechť si jej udělá. Ten kdo potřebuje vytvořit v kalendáři schůzku, ať si ji založí. Je potřeba mít stav tabule s položkami v backlogu v aktuálním stavu? To je role vývojového týmu, aby sprintový backlog odpovídal realitě.

Scrum Master především zajišťuje, že lidé rozumí procesu a vede lidi k přijetí vysoké míry zodpovědnosti. Nesnažme se na něj navalit činnosti, které se nám nechtějí dělat a tak si najdeme obětního beránka v roli Scrum Mastera, protože nerozumíme tomu, v čem nám je tato role prospěšná a jakou hodnotu nám přináší.

Sdílejte s přáteli

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *